Cenník služieb

Jednoduché účtovníctvo

Novým klientom ponúkame ceny na základe počtu zápisov v peňažnom denníku nasledovne:

 • 0,60 € / 1 zápis v peňažnom denníku – do 300 pol./mes.
 • 0,50 € / 1 zápis v peňažnom denníku – do 500 pol./mes.
 • 0,40 € / 1 zápis v peňažnom denníku – do 700 pol./mes.
 • 0,35 € / 1 zápis v peňažnom denníku – nad 700 pol./mes.
 • Spracovanie daňového priznania k DPH + kontrolný výkaz: 15,- €
 • Spracovanie daňového priznania k dani z príjmu FO typ A: 15,- €
 • Spracovanie daňového priznania k dani z príjmu FO typ B: 15,- €
 • Jednorázové spracovanie účtovníctva: 0,90 € / 1 zápis

Pod zápisom sa rozumie každý zápis v peňažnom denníku aj v knihách záväzkov, pohľadávok, v evidencii majetku.

Pre stálych klientov ponúkame paušálne ceny vedenia účtovníctva.

Podvojné účtovníctvo

Novým klientom ponúkame ceny na základe počtu zápisov v hlavnej knihe nasledovne:

 • 0,70 € / 1 zápis v hlavnej knihe – do 300 pol./mes.
 • 0,60 € / 1 zápis v hlavnej knihe – do 500 pol./mes.
 • 0,50 € / 1 zápis v hlavnej knihe – do 700 pol./mes.
 • 0,45 € / 1 zápis v hlavnej knihe – nad 700 pol./mes.
 • Spracovanie daňového priznania k DPH + kontrolný výkaz: 15,- €
 • Spracovanie daňového priznania k dani z príjmu PO: 120,- €
 • Jednorázové spracovanie účtovníctva: 1,00 € / 1 zápis

Pod zápisom sa rozumie každý zápis v hlavnej knihe aj v knihách záväzkov, pohľadávok, v evidencii majetku.

Pre stálych klientov ponúkame paušálne ceny vedenia účtovníctva.

Mzdy a personalistika

 • Zavedenie nového zamestnanca: 9,- €
 • Spracovanie mzdy – TPP, dohoda: 8,- €
 • Mesačné výkazy do poisťovní: zadarmo
 • Mesačný prehľad: zadarmo
 • Ročné hlásenie: 15,- €

Ostatné práce

 • Daň. priznanie k dani z mot. vozidiel: 5,- € / 1 vozidlo
 • Štatistický výkaz mesačný: 20,- €
 • Štatistický výkaz štvrťročný: 25,- €
 • Štatistický výkaz ročný: 30,- €
 • Administratívne práce: 15,- € / hod.